Preview Mode Links will not work in preview mode

Podlediadau Busnes Cymru / Business Wales Podcasts

Apr 26, 2022

On todays episode, well hear about Sell 2 Wales – The Welsh Government procurement portal, where businesses can register for free and find Welsh Government and Public sector contracts. Every year, there are millions of pounds worth of opportunites advertised through the site for businesses of all sizes to tender...


Nov 15, 2021

Ryda ni yn taro chwyddwydr ar fusnesau newydd, ac un busnes Cymreig yn enwedig, sydd yn ffynnu wrth ymgeisio i fod yn fwy 'gwyrdd'.

Mae hi'n fis cenedlaethol yr entrepreneur, ac mae Dino a Bethan o Simplelifeco yma i rannu ychydig o'i hanes. Mae'r ddau wedi adeiladu eu busnes cynaliadwyedd. Ond pa fanteision, tybed,...


Feb 10, 2021

In Episode 7, we speak to the Federation of Small Businesses and Business Wales to look at the support that start-ups have been able to access throughout the crisis, and what resources will be available in a post-COVID world.  Ym Mhennod 7, cawn sgwrs hefo Ffederasiwn y Busnesau Bach a Busnes Cymru i edrych ar y cymorth...


Aug 21, 2020

Ym Mhenod 6, rydym yn gweld sut mae cwmni gofal croen Cymreig a siop cynhyrch lleol yng Ngorllewin Cymru wedi ymateb ac addasu i’r sefyllfa eleni. Osian Jones Perchennog Busnes Crwst yn Aberteifi a Kelly Davies o goodwash.co.uk yn y Barri sydd yma i ddweud mwy…In Episode 6, we look at how a Welsh skin care brand and...


May 27, 2020

Ym Mhenod 5, rydym yn gweld sut mae’r diwydiant trafnidiaeth a’r diwydiannau  Therapiau Corfforol yn ymateb i'r argyfwng.  Emma Stephens, Cyfarwyddwr Hiab & Plant Transport yng Nghaerdydd, ac Andrea Parry, Therapydd Galwedigaethol Niwrolegol i United Rehab Solutions yn Sir Ddinbych sydd yma i ddweud mwy. 

In Episode...